Informator Ministrancki

WAŻNE!

W sobotę 7.05 nie ma zbiórki ministrantów!

W sobotę 14.05 ministrantów wraz z rodzicami zapraszamy na grila, który odbędzie się na altanie przy probostwie o godz. 13.00

Ministranci - Informacje będą tu zamieszczane na bieżąco - Zaglądajcie tu często!

Stałe nabożeństwa:

Na nabożeństwach przy mszach planowych w tygodniu wymagana jest obecność ministrantów z wyjątkiem zwolnień (sytuacje wyjątkowe).