3.04:

1 gr. - 10.00
2 gr. - 11.30
3 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
4 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
5 gr. - 18.00 (sobota)
6 gr. - 7.00
7 gr. - 8.30

10.04:

1 gr. - 11.30
2 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
3 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
4 gr. - 18.00 (sobota)
5 gr. - 7.00
6 gr. - 8.30
7 gr. - 10.00

17.04:

1 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
2 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
3 gr. - -BRAK- Mszy planowej
4 gr. - 7.00
5 gr. - 8.30
6 gr. - 10.00
7 gr. - 11.30

24.04:

1 gr. - 18.00 (sobota)
2 gr. - 7.00
3 gr. - 8.30
4 gr. - 10.00
5 gr. - 11.30
6 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
7 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)

1.05:

1 gr. - 7.00
2 gr. - 8.30
3 gr. - 10.00
4 gr. - 11.30
5 gr. - 16.30 (przychodzimy na Majowe o 16.00)
6 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
7 gr. - 18.00 (sobota)

8.05:

1 gr. - 8.30
2 gr. - 10.00
3 gr. - 11.30
4 gr. - 16.30 (przychodzimy na Majowe o 16.00)
5 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
6 gr. - 18.00 (sobota)
7 gr. - 7.00

15.05:

1 gr. - 10.00
2 gr. - 11.30
3 gr. - 16.30 (przychodzimy na Majowe o 16.00)
4 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
5 gr. - 18.00 (sobota)
6 gr. - 7.00
7 gr. - 8.30

22.05:

1 gr. - 11.30
2 gr. - 16.30 (przychodzimy na Majowe o 16.00)
3 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
4 gr. - 18.00 (sobota)
5 gr. - 7.00
6 gr. - 8.30
7 gr. - 10.00

29.05:

7 gr. - 11.30
1 gr. - 16.30 (przychodzimy na Majowe o 16.00)
2 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
3 gr. - 18.00 (sobota)
4 gr. - 7.00
5 gr. - 8.30
6 gr. - 10.00

5.06:

1 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
2 gr. - 18.00 (sobota)
3 gr. - 7.00
4 gr. - 8.30
5 gr. - 10.00
6 gr. - 11.30
7 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)

12.06:

1 gr. - 18.00 (sobota)
2 gr. - 7.00
3 gr. - 8.30
4 gr. - 10.00
5 gr. - 11.30
6 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
7 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)

19.06:

1 gr. - 8.30
2 gr. - 10.00
3 gr. - 11.30
4 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
5 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
6 gr. - 18.00 (sobota)
7 gr. - 7.00

26.06:

1 gr. - 10.00
2 gr. - 11.30
3 gr. - 16.30 (przychodzimy na nieszpory o 16.00)
4 gr. - 19.30 (przychodzimy na 19.10, na schowanie Najświętrzego Sakramentu)
5 gr. - 18.00 (sobota)
6 gr. - 7.00
7 gr. - 8.30